Мінімальний пакет документів необхідний для ствоорення вуличного / квартального комітету: протокол загальних зборів зі створення органів самоорганізації населення, заява до місцевої ради, список учасників загальних зборів.

Copyright © ГО «Громада Залізного Порту» , Рудницький Є.А.

Завантажити: Протокол, заява, список.

Дивіться також: Що таке орган самоорганізації населення.


 

ПРОТОКОЛ №1
Загальних зборів
зі створення органу самоорганізації населення
______________________________________________________

«         »             20   р.                                                                                         с. __________________
Присутні:  ____ чол. згідно Додатку 1(підписний лист – список учасників загальних зборів).

 

Обрали головою Зборів _______________________________
Обрали секретарем Зборів ______________________________

Голосували: “За” –                                  “Проти” –                                            “Утримались” –

 

Порядок денний:

 1. Про створення органу самоорганізації населення;
 2. Обрання ініціативної групи члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів у сільській раді;
 3. Різне.

Голосували: “За” –                                  “Проти” –                                              “Утримались” –

 1. Слухали:

Про створення органу самоорганізації населення ___________________________________________;

 

Виступив: _____________ та запропонував створити вуличний комітет, з метою участі у вирішенні питань місцевого значення та сприяння надання побутових послуг, участі у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території. Та поінформував присутніх щодо вимог закону України «Про органи самоорганізації населення»:

 • Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою;
 • Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.
 • Орган самоорганізації населення створюється рішенням загальних зборів в яких брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.
 •  Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
  • створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
  • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
  • участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
 • Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до ______________________ сільської ради з ініціативою про створення органу самоорганізації населення _____________________________________________________________ шляхом повідомлення про заснування.

 

Голосували: “За” –                                   “Проти” –                                             “Утримались” –

 

 1. Обговорили питання обрання ініціативної групи.

ВИРІШИЛИ:
Обрати ініціативну групу у складі трьох чоловік, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів у сільській раді:

 • _________________________________________________________________________;
 • _________________________________________________________________________;

Голосували: “За” –                                   “Проти” –                                              “Утримались” –

 1. в «різному» обговорили основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення.

ВИРІШИЛИ:
Що основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення __________________________________ будуть:

 1. _________________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________________
 4. _________________________________________________________________________
 5. _________________________________________________________________________

Голосували: “За” –                                   “Проти” –                                             “Утримались” –

Голова Зборів: _____________________/________________/

Секретар Зборів: _____________________/________________/


 

__________________ сільській раді

 

ЗАЯВА

Просимо легалізувати орган самоорганізації населення __________________________________ шляхом повідомлення про заснування. Члени ініціативної групи:
1. [ПІБ, паспортні дані, місце проживання, телефон.]
2.
3.
будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів у сільській раді.

 

До заяви додаються:

 1. Протокол Загальних зборів;
 2. Список учасників Загальних зборів.

 

«     » ________________ 20 р.

Члени ініціативної групи:

______________________/______________________________________/

_____________________/___________________________________/

_____________________/___________________________________/

 


 

Список учасників Загальних зборів

зі створення органу самоорганізації населення

_______________________________________________________

 

Прізвище ім’я по-батькові Дані про учасників(рік народження, серії і номера паспорта, домашня адреса) Підпис

(Зображеня: Anna Maria Historic Green Village in Florida USA. Solar photovoltaic project 2013)


Якщо у вас є пропозиції і доповнення пишіть: